História

ATC Falcons Bratislava je súčasťou Športového klubu Letiska Bratislava.

Klub bol založený skupinou nadšencov a fanúšikov hokeja. Začiatky klubu siahajú až do roku 1995, kedy sa malá skupina riadiacich letovej prevádzky v Bratislave rozhodla zahrať si občas ľadový hokej. Cieľom bolo zahrať si hokej pre zábavu, pre potešenie a pre zdravie.

Po určitom čase sa sformoval amatérsky hokejový tím, ktorý sa pravidelne stretával, aby si raz týždenne zatrénovali a zahrali. Príležitostne sa hráči stretávali aj s inými amatérskymi hokejovými klubmi ale aj s inými ATC tímami.

Tím ATC Falcons Bratislava sa prvý krát zúčastnil medzinárodného ATC turnaja v Kanade, Vancouver v roku 1997. Vznikla myšlienka usporiadať vlastný turnaj v rámci Európy, ktorého by sa zúčastnili ATC kluby z okolitých štátov. V roku 1999 sa konal 1.ročník ATC Ice Hockey Cup-u a odvtedy sa každý rok organizuje tento turnaj, na ktorom ide predovšetkým o stretnutie ľudí pracujúcich v oblasti riadenia letovej prevádzky. o zábavu a zdravé športové zápolenie.

Náš tím je pravidelným účastníkom turnajov EATC IHT a sme zastúpení vo výbore pre EATC IHT.